Recensie: Women in Tech - Laurence Jacobs

Dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de techsector, is een bekend gegeven. Hoe we dat kunnen veranderen en wat de tech-bedrijven en vrouwen daar zelf aan kunnen doen, lijkt keer op keer herhaald te moeten worden.

In haar boek 'Women in Tech' onderzoekt Laurence Jacobs hoe de techsector vrouwen kan aantrekken, hun loopbaan kan versterken en ze behouden voor deze sector. Daarbij combineert ze de harde feiten, interviews met experts en praktische tips voor bedrijven die hiermee aan de slag willen.

Vrouwen in tech - de feiten

Uit het onderzoek van Jacobs wordt maar weer eens duidelijk in hoeverre vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in veel sectoren, waaronder tech. Behalve de harde feiten, gebaseerd op internationaal onderzoek, brengt ze ook in beeld welke maatregelen kansrijk zijn om meer vrouwen aan te trekken. Bijvoorbeeld door meer te communiceren over het belang van technologie in ons dagelijks leven. Of door ons bewust te zijn van de impliciete boodschap die meisjes met interesse in bètavakken uit hun omgeving - inclusief het onderwijs - krijgen.

Tegelijkertijd neemt het belang van digitale vaardigheden toe. Niet alleen binnen de techsector, maar in alle sectoren. Bijna elk beroep vraagt tegenwoordig om deze vaardigheden. Ook de snelheid van de veranderingen op dit vlak wordt steeds groter. En juist in de sectoren waar de grootste disruptie zit, zijn vrouwen het slechts vertegenwoordigd.

Waarom meer aandacht voor diversiteit nodig is

De constatering alleen is niet voldoende. Het boek bevat ook een duidelijk pleidooi voor meer diversiteit in de techsector. Volgens Jacobs leidt dit niet alleen tot betere (financiële) prestaties, maar brengt het ook meer oog voor mens en duurzaamheid. De onderzoeken die zij presenteert lijken overtuigend, maar gaan voorbij aan andere onderzoeken die deze conclusies niet altijd ondersteunen.

Daarnaast heeft de focus op de verbeterde prestaties van meer diverse bedrijven een nadelig effect. Het ontslaat organisaties van de plicht om na te denken wat hun maatschappelijke verantwoordelijkheid is in dit debat. Zelf als het niet leidt tot betere prestaties, zouden we dan niet moeten verwachten dat bedrijven een afspiegeling (willen) zijn van de maatschappij waar zij voor werken. Een duidelijk standpunt hierover ontbreekt in het betoog van Jacobs.

Diversiteit in techbedrijven bevorderen

Gelukkig blijft het niet alleen bij een analyse. Jacobs besteedt in het boek uitgebreid aandacht aan de manier waarop bedrijven vrouwen kunnen aantrekken, meer kansen geven, en behouden voor hun eigen organisatie en voor de sector als geheel. Veel van de maatregelen zijn voor lezers met kennis over diversiteitsvraagstukken bekend. Toch is de toepassing in veel bedrijven niet vanzelfsprekend en zeker geen prioriteit. Daarom zijn juist deze hoofdstukken, waar naast maatregelen ook handvatten geboden worden voor een programmatische aanpak, een belangrijk onderdeel van het boek.

De focus is daarbij primair op de verantwoordelijkheid van bedrijven in de techsector. Zij kunnen naast proces- en beleidsaanpassingen doorvoeren om het werk in de sector aantrekkelijker te maken voor vrouwen. En hun carrière beter te ondersteunen. Tegelijkertijd is er ook aandacht voor de rol van de vrouwen zelf. De grootste obstakel voor gendergelijkheid is volgens Jacobs de verdeling van zorgtaken in gezinnen. Hier moeten vrouwen ook zelf verandering in brengen.

De techsector aan zet

Het complete boek -  het onderzoek, de analyse en de praktische stappen om aan de slag te gaan - biedt een kant-en-klare gids voor meer diversiteit in de techsector. Jacobs ondersteunt dit met overzichten van organisaties, initiatieven en hulpmiddelen die vrouwen, andere minder-gerepresenteerde groepen en ook bedrijven kunnen gebruiken. Van netwerken voor vrouwen in tech tot apps om je vacatureteksten te checken op genderneutraliteit. De overzichten zijn gericht op België, maar zijn voor een deel ook te gebruiken in Nederland of zelfs de gehele EU.

De focus op de Belgische situatie roept meteen een vraag op. Verdient de Nederlandse techsector niet een vergelijkbaar handboek over diversiteit? Wie pakt de handschoen op? Op basis van de cijfers uit 'Women in Tech' is er nog genoeg werk aan de winkel. Een boek als dit kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

'Women in Tech' koop je bij managementboek.nl

Over Lauren Jacobs

Lauren Jacobs is auteur en werkt bij Agoria, een Belgische federatie die de groei en het succes van bedrijven door digitale technologie bevordert. Hoewel ze vanaf jongs af aan geïnteresseerd was in techniek, studeerde ze geschiedenis. In haar loopbaan kwam ze uiteindelijk in de ICT-sector terecht. Ze is o.a. ambassadeur voor Women in Tech in België. Naast Women in Tech schreef ze ook het boek 'Nooit nog normaal' over de impact van de digitalisering in verschillende sectoren.

Deze recensie verscheen eerder als expert recensie op managementboek.nl

Disclaimer: deze blog bevat affiliate links. Als je iets bestelt via een link op deze website, ontvangen wij zonder extra kosten voor jou een kleine commissie. Zie het maar als een bedankje van jou aan ons voor alle uren boeken lezen…

Dit boek werd voor een recensie gratis aan ons toegestuurd. Het gratis ter beschikking stellen van een recensie-exemplaar heeft nooit invloed op de inhoud van de recensie of de publicatie op deze blog of social media.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *