Recensie: Deep Democracy - Jitske Kramer

Jitske Kramer is een begrip in de Nederlandse corporate wereld, als corporate antropoloog. Vanuit haar positie als antropoloog kijkt ze naar de culturele aspecten van de zakenwereld en hoe mensen met elkaar samenwerken en samenleven. Het boek 'Deep Democracy' gaat over de Lewis methode van Deep Democracy. In deze methodiek wordt de wijsheid van de minderheid ingezet om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren.

Inclusieve besluitvorming

Het boek richt zich op een inclusieve besluitvormingsmethode die de wijsheid van de minderheid integreert in de besluiten van de meerderheid. Deze aanpak is ontwikkeld door Arnold Mindell en verder uitgewerkt door Myrna Lewis.Het wordt gekenmerkt door het streven naar volledige participatie en het aanmoedigen van diverse perspectieven binnen groepen en organisaties.

De wijsheid van de minderheid

Kramer begint met een uitleg van de basisprincipes van Deep Democracy. Ze legt uit dat traditionele besluitvormingsmethoden vaak de neiging hebben om de stem van de minderheid te negeren of te marginaliseren. Dit kan leiden tot ontevredenheid, gebrek aan betrokkenheid en uiteindelijk suboptimale beslissingen. Deep Democracy probeert dit probleem aan te pakken door te zorgen dat elke stem gehoord wordt en dat er ruimte is voor dialoog en debat.

Een kernconcept van Deep Democracy is de 'wijsheid van de minderheid'. De inzichten en bezwaren van minderheidsgroepen worden serieus genomen en actief geïntegreerd in het besluitvormingsproces. Door dit te doen, vergroot de kans dat beslissingen breder gedragen worden. En dat je potentiële problemen vroegtijdig identificeert en aanpakt.

Stappen van Deep Democracy

In het boek staan de vier stappen die essentieel zijn voor het implementeren van Deep Democracy:

  1. Verzamelen van verschillende perspectieven: In deze stap zorg je dat alle deelnemers hun mening en ideeën kunnen delen, zonder angst voor afwijzing of kritiek. Hiervoor is het nodig om een veilige omgeving te creëren waarin iedereen zich vrij voelt om zijn of haar stem te laten horen.
  2. Discussiëren en verkennen: In deze fase wordt ruimte gegeven aan debat en discussie. Verschillende standpunten worden verkend. De deelnemers worden aangemoedigd om naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen. Dit helpt om verborgen spanningen en conflicten aan de oppervlakte te brengen.
  3. Besluitvorming: Nadat alle perspectieven zijn gehoord en besproken, wordt een besluit genomen. Bij Deep Democracy betekent dit niet simpelweg de meerderheid volgen, maar een besluit nemen dat de wijsheid van de minderheid integreert. Dit kan bijvoorbeeld door consensus te bereiken of door meerderheidsbesluiten te nemen die aangepast zijn met de inzichten van de minderheid.
  4. Implementatie en follow-up: Het proces eindigt niet bij de besluitvorming. Het is belangrijk om het besluit te implementeren en de uitkomst te monitoren. Hierbij wordt aandacht besteed aan de feedback van alle betrokkenen om ervoor te zorgen dat het besluit effectief is en dat er bijgestuurd kan worden waar nodig.

De onderstroom

Naast de genoemde stappen is een vijfde stap in de Deep Democracy methode het werken met de onderstroom. Kramer benadrukt dat dit werk niet zomaar opgepakt kan worden en alleen door ervaren begeleiders moet worden gedaan. Het werken met de onderstroom betekent dat emoties vaak een rol spelen.

Deep democracy biedt een aantal methodieken om de onderstroom - wat er onder de oppervlakte speelt in de groep - naar boven te halen. Kramer besteedt in het boek bijvoorbeeld veel aandacht aan de methodiek van 'pijlen gooien', waarbij deelnemers hun standpunten kunnen afvuren. Door de onderstroom naar boven te krijgen, wordt de besluitvorming nog beter en worden spanningen in een groep mogelijk opgelost.

Deep Democracy als organisatie ontwikkeling

Kramer benadrukt dat Deep Democracy niet alleen een methode is voor formele besluitvorming, maar ook een houding en een cultuur die binnen organisaties kan worden ingebed. Dit vereist leiderschap dat diversiteit waardeert en conflicten niet schuwt, maar dit juist ziet als een kans voor groei en verbetering.

Het boek biedt praktische tools en technieken voor het toepassen van Deep Democracy in verschillende contexten, van teamvergaderingen tot grootschalige organisatieveranderingen. Door hele praktische voorbeelden is deze vrij abstracte methode begrijpelijk gemaakt. Kramer nodigt met het boek uit tot een cultuurverandering binnen organisaties, waar luisteren, dialoog en inclusiviteit centraal staan.

Je koopt 'Deep Democracy' bij managementboek.nl

Over Jitske Kramer

Jitske Kramer is auteur, spreker, trainer en antropoloog. Ze combineert haar ervaring als antropoloog waarbij ze de hele wereld over reisde om culturen en samenlevingen te bestuderen met haar werk in de zakenwereld. Naast het op de kaart zetten van Deep Democracy, richtte ze o.a. Human Dimensions op. Meer informatie over Jitske Kramer vind je op haar website.

Disclaimer: deze blog bevat affiliate links. Als je iets bestelt via een link op deze website, ontvangen wij zonder extra kosten voor jou een kleine commissie. Zie het maar als een bedankje van jou aan ons voor alle uren boeken lezen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *